12.01.2021

Оприлюднення інформації Подання звітності
Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (01-11.2020)

1-ПЕ (місячна)*

12-труб (місячна)*

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.