02.02.2021

Оприлюднення інформації Подання звітності
Експрес-випуски

Виробництво будівельної продукції (01-12.2020)Статистична інформація

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (12.2020)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (01-12.2020)

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (12.2020)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (12.2020)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (12.2020)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (на 01.01.2021)

24-сг (місячна)*

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.