02.03.2023

Оприлюднення інформації Подання звітності

Експрес-випуски

Заборгованість із виплати заробітної плати (01.2023)


Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (01.2023)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (01.2023)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (01.2023)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (01.2023)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (01.2023)

Капітальні інвестиції за видами активів (01-12.2022, попередні дані)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (01-12.2022, попередні дані)

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року) (01-12.2022)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (01-12.2022, попередні дані)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2022рр.) (2022)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (2022)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (2022, остаточні дані)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013-2022рр.) (2022)

Вантажні перевезення (01.2023)

Пасажирські перевезення (01.2023)


24-сг (місячна)*


* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.