06.03.2023

Оприлюднення інформації Подання звітності

Статистична інформація

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2002-2022рр. (2022)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010-2022рр. (2022)

Виробництво промислової продукції за видами (01.2023)

Індекси будівельної продукції за видами (2011-2022рр.) (2022, остаточні дані)


1-торг (місячна)*

4-мтп (місячна)*

1-ПО (місячна)

1-ціни (пром) (місячна)*

3-наука (річна)*


* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.