10.03.2023

Оприлюднення інформації Подання звітності

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (01.2023)

Основні показники соціально-економічного розвитку області (01.2023)


2К-П (місячна)*

1-опт (місячна)*

1-П (місячна)*


* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.