23.03.2023

Оприлюднення інформації Подання звітності

Статистична інформація

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (01.2023)

Товарна структура зовнішньої торгівлі (01.2023)