01.04.2021

Оприлюднення інформації Подання звітності
Експрес-випуски

Виробництво будівельної продукції (01-02.2021)Статистична інформація

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (02.2021)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (01-02.2021)

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (02.2021)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (02.2021)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (02.2021)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (на 01.03.2021)