02.04.2021

Оприлюднення інформації Подання звітності
Статистична інформація

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2020рр.) (2020)

24-сг (місячна)*

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.