26.04.2021

Оприлюднення інформації Подання звітності
Статистична інформація

Заклади загальної середньої освіти (на початок навчального року 1995/1996-2020/2021) (2020/2021 навчальний рік)

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2020рр.) (2020)

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)*

Фінансова звітність* 1

1-послуги (квартальна)*

3-торг (квартальна)*

1-опт (квартальна)*

2-інвестиції (квартальна)*

51-вант (два рази на рік) *

31-авто (квартальна)*

31-вод (квартальна)*

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.

1 терміни визначені відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419.