29.04.2021

Оприлюднення інформації Подання звітності
Експрес-випуски

Заробітна плата (03.2021)

Доходи та витрати населення області (2020, попередні дані)Статистична інформація

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2020рр.) (2020)

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2020рр.) (2020)

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (2020)

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах обласного значення та районах (2020)

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) (2020)

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категорія джерел викидів (2020)