13.11.2020

Оприлюднення інформації Подання звітності
Статистична інформація

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010-2019рр.)

Диференціація життєвого рівня населення (2010-2019рр.)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) (10.2020)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) (10.2020)