26.11.2020

Оприлюднення інформації Подання звітності
Статистична інформація

Капітальні інвестиції за видами активів (01-09.2020)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (01-09.2020)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (01-09.2020)

Індекс капітальних інвестицій (01-09.2020)

Використання палива (10.2020)

Запаси палива (на 01.11.2020)