Календар оприлюднення статистичної інформації на 2021 рік


Календар оновлення матеріалів розділу "Статистична інформація" на 2021 рік

Примітка.
По кожній статистичній інформації:
- верхнє число - дата оновлення;
- інформація в дужках - період, за який оновлюється інформація.

Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція / Ринок праці / Освіта / Доходи та умови життя / Населені пункти та житло

Економічна статистика
Національні рахунки / Діяльність підприємств / Послуги / Внутрішня торгівля / Капітальні інвестиції /
Сільське, лісове та рибне господарство / Енергетика / Промисловість / Будівництво / Транспорт / Туризм /
Навколишнє середовище / Зовнішньоекономічна діяльність / Ціни / Наука та інновації

Багатогалузева статистична інформація
 Комплексна статистика


Перелік матеріалів Індекс підроз-
ділу1
Дата оприлюднення
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах 05.2 21
(01-11.
2020)
23
(01-12.
2020)
23
(01.2021)
22
(01-02.
2021)
21
(01-03.
2021)
24
(01-04.
2021)
22
(01-05.
2021)
20
(01-06.
2021)
23
(01-07.
2021)
21
(01-08.
2021)
23
(01-09.
2021)
23
(01-10.
2021)
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по містах обласного значення та районах 05.2 23
(01.2021)
22
(01-02.
2021)
21
(01-03.
2021)
24
(01-04.
2021)
22
(01-05.
2021)
20
(01-06.
2021)
23
(01-07.
2021)
21
(01-08.
2021)
23
(01-09.
2021)
23
(01-10.
2021)
Кількість живонароджених, померлих по містах обласного значення та районах 05.2 21
(01-11.
2020)
23
(01-12.
2020)
23
(01.2021)
22
(01-02.
2021)
21
(01-03.
2021)
24
(01-04.
2021)
22
(01-05.
2021)
20
(01-06.
2021)
23
(01-07.
2021)
21
(01-08.
2021)
23
(01-09.
2021)
23
(01-10.
2021)
Кількість померлих за окремими причинами смерті 05.2 21
(01-11.
2020)
23
(01-12.
2020)
23
(01.2021)
22
(01-02.
2021)
21
(01-03.
2021)
24
(01-04.
2021)
22
(01-05.
2021)
20
(01-06.
2021)
23
(01-07.
2021)
21
(01-08.
2021)
23
(01-09.
2021)
23
(01-10.
2021)
Міграційний рух населення 05.2 15
(2020)
Кількість прибулих, вибулих по містах обласного значення та районах 05.2 21
(01-11.
2020)
23
(01-12.
2020)
23
(01.2021)
22
(01-02.
2021)
21
(01-03.
2021)
24
(01-04.
2021)
22
(01-05.
2021)
20
(01-06.
2021)
23
(01-07.
2021)
21
(01-08.
2021)
23
(01-09.
2021)
23
(01-10.
2021)
Населення (1990-2020рр.) 05.227
(2020)
15
(2020)
27
(2020)

29
(2020)
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Основні показники ринку праці (2000-2019рр.) 04.5
Робоча сила 04.5
05.2
30
(01-12.
2020)
30
(01-03.
2021)
30
(01-06.
2021)
30
(01-09.
2021)
Робоча сила за статтю та місцем проживання 04.5 05
(2020)
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2002-2020рр. 04.5 05
(2020)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010-2020рр. 04.5 05
(2020)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня (2000-2021рр.) 04.5 10
(на
01.01.
2021)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 04.5 04
(11.2020)
02
(12.2020)
04
(01.2021)
01
(02.2021)
05
(03.2021)
02
(04.2021)
02
(05.2021)
02
(06.2021)
01
(07.2021)
01
(08.2021)
02
(09.2021)
02
(10.2021)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 04.5 04
(01-11.
2020)
02
(01-12.
2020)
04
(01.2021)
01
(01-02.
2021)
05
(01-03.
2021)
02
(01-04.
2021)
02
(01-05.
2021)
02
(01-06.
2021)
01
(01-07.
2021)
01
(01-08.
2021)
02
(01-09.
2021)
02
(01-10.
2021)
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності 04.5 04
(11.2020)
02
(12.2020)
04
(01.2021)
01
(02.2021)
05
(03.2021)
02
(04.2021)
02
(05.2021)
02
(06.2021)
01
(07.2021)
01
(08.2021)
02
(09.2021)
02
(10.2021)
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 04.5 04
(11.2020)
02
(12.2020)
04
(01.2021)
01
(02.2021)
05
(03.2021)
02
(04.2021)
02
(05.2021)
02
(06.2021)
01
(07.2021)
01
(08.2021)
02
(09.2021)
02
(10.2021)
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 04.5 04
(11.2020)
02
(12.2020)
04
(01.2021)
01
(02.2021)
05
(03.2021)
02
(04.2021)
02
(05.2021)
02
(06.2021)
01
(07.2021)
01
(08.2021)
02
(09.2021)
02
(10.2021)
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності 04.5 04
(грудень
2020)
04
(березень
2021)
03
(червень
2021)
03
(вересень
2021)
Кількість штатних працівників по містах і районах 04.5 04
(IV
квартал
2020)
04
(I
квартал
2021)
03
(II
квартал
2021)
03
(III
квартал
2021)
Відпрацьований час штатних працівників по містах і районах 04.5 04
(IV
квартал
2020)
04
(I
квартал
2021)
03
(II
квартал
2021)
03
(III
квартал
2021)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах 04.5 04
(IV
квартал
2020)
04
(I
квартал
2021)
03
(II
квартал
2021)
03
(III
квартал
2021)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число 04.5 02
(на
01.01.
2021)
04
(на
01.02.
2021)
01
(на
01.03.
2021)
05
(на
01.04.
2021)
02
(на
01.05.
2021)
02
(на
01.06.
2021)
02
(на
01.07.
2021)
01
(на
01.08.
2021)
01
(на
01.09.
2021)
02
(на
01.10.
2021)
02
(на
01.11.
2021)
31
(на
01.12.
2021)
Освіта
Заклади дошкільної освіти (1995-2020рр.) 05.2 03
(2020)
Заклади загальної середньої освіти (на початок навчального року 1995/1996-2020/2021) 05.2 26
(2020/
2021
навчаль-
ний рік)
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2020рр.) 05.2 26
(2020)
Заклади вищої освіти (на початок навчального року 1995/1996-2019/2020) 05.2
Заклади вищої та фахової передвищої освіти (на початок навчального року 2020/2021) 05.2 11
(2020/
2021
навчаль-
ний рік)
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств (2010-2020рр.) 04.6 05
(2020)
Структура сукупних витрат домогосподарств (2010-2020рр.) 04.6 05
(2020)
Структура сукупних ресурсів домогосподарств (2010-2020рр.) 04.6 05
(2020)
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010-2020рр.) 04.6 15
(2020)
Диференціація життєвого рівня населення (2010-2020рр.) 04.6 15
(2020)
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010-2020рр.) 04.6 05
(2020)
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування 04.6 22
(2020)
Населені пункти та житло
Житловий фонд (1995-2020рр.) 05.2 13
(2020)
Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт
        (2004-2019рр.)
        (2004-2020рр.)
(посилання на статистичну інформацію, розміщену на веб-сайті Держстату)
05 31
(2019
остаточні
дані)
09
(2020
попередні
дані)
Доходи та витрати населення
        (2002-2019рр.)
        (2002-2020рр.)
(посилання на статистичну інформацію, розміщену на веб-сайті Держстату)
05 20
(2019
остаточні
дані)
30
(2020
попередні
дані)
Діяльність підприємств
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 05.1 22
(2020)
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 05.1 22
(2020)
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 05.1 22
(2020)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 05.1 22
(2020)
Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах 05.1 22
(2020)
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах 05.1 22
(2020)
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах 05.1 22
(2020)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах 05.1 22
(2020)
Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами 05.1 22
(2020)
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 05.1 25
(2020
попередні
дані)
22
(2020
остаточні
дані)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 05.1 25
(2020
попередні
дані)
22
(2020
остаточні
дані)
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 05.1 25
(2020
попередні
дані)
22
(2020
остаточні
дані)
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 05.1 25
(2020
попередні
дані)
22
(2020
остаточні
дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 05.1 25
(2020
попередні
дані)
22
(2020
остаточні
дані)
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах 05.1 25
(2020
попередні
дані)
22
(2020
остаточні
дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах 05.1 22
(2020
попередні
дані)
22
(2020
остаточні
дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 05.1 22
(2020
попередні
дані)
22
(2020
остаточні
дані)
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності 05.1 22
(2020
остаточні
дані)
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності 05.1 22
(2020
остаточні
дані)
Послуги
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по області 05.1 10
(IV
квартал
2020)
09
(I
квартал
2021)
08
(II
квартал
2021)
08
(III
квартал
2021)
Внутрішня торгівля
Роздрібна торгівля 05.1 25
(2020)
24
(01.2021)
24
(01-02.
2021)
22
(01-03.
2021)
25
(01-04.
2021)
24
(01-05.
2021)
22
(01-06.
2021)
26
(01-07.
2021)
22
(01-08.
2021)
25
(01-09.
2021)
24
(01-10.
2021)
22
(01-11.
2021)
Основні показники роздрібної торгівлі (1990-2016рр.) 05.1
Основні показники роздрібної торгівлі (2017р.) 05.1
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2020рр.) 05.1 02
(2020)
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі 05.1 31
(2020)
16
(01-03.
2021)
16
(01-06.
2021)
16
(01-09.
2021)
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів 05.1 26
(01-12.
2020
попередні
дані)
26
(01-03.
2021)
26
(01-06.
2021)
26
(01-09.
2021)
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 05.1 26
(01-12.
2020)
26
(01-03.
2021)
26
(01-06.
2021)
26
(01-09.
2021)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 05.1 26
(01-12.
2020
попередні
дані)
26
(01-03.
2021)
26
(01-06.
2021)
26
(01-09.
2021)
Індекс капітальних інвестицій 05.1 26
(01-12.
2020)
26
(01-03.
2021)
26
(01-06.
2021)
26
(01-09.
2021)
Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2020рр.) 05.1 14
(2020
остаточні
дані)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2020рр.) 05.1 14
(2020
остаточні
дані)
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2020рр.) 05.1 02
(2020)
Виробництво сільськогосподарських культур 05.1 28
(2020
остаточні
дані)
20
(на
01.07.
2021)
20
(на
01.08.
2021)
20
(на
01.09.
2021)
20
(на
01.10.
2021)
19
(на
01.11.
2021)
20
(на
01.12.
2021)
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств 05.1 28
(2020
остаточні
дані)
20
(на
01.07.
2021)
20
(на
01.08.
2021)
20
(на
01.09.
2021)
20
(на
01.10.
2021)
19
(на
01.11.
2021)
20
(на
01.12.
2021)
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах 05.1 28
(2020
остаточні
дані)
20
(на
01.07.
2021)
20
(на
01.08.
2021)
20
(на
01.09.
2021)
20
(на
01.10.
2021)
19
(на
01.11.
2021)
20
(на
01.12.
2021)
Виробництво соняшнику у підприємствах по районах 05.1 28
(2020
остаточні
дані)
20
(на
01.09.
2021)
20
(на
01.10.
2021)
19
(на
01.11.
2021)
20
(на
01.12.
2021)
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств 05.1 19
(на
01.01.
2021)
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у пыдприэмствах по районах 05.1 19
(на
01.01.
2021)
Рослинництво (1995-2020рр.) 05.1 28
(2020)
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020р. 05.1 25
(2020)
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020р. 05.1 25
(2020)
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020р. 05.1 25
(2020)
Кількість сільськогосподарських тварин у 2021р. 05.1 21
(на
01.01.
2021
попередні
дані)
19
(на
01.02.
2021)
19
(на
01.03.
2021)
19
(на
01.04.
2021)
20
(на
01.05.
2021)
18
(на
01.06.
2021)
19
(на
01.07.
2021)
19
(на
01.08.
2021)
20
(на
01.09.
2021)
20
(на
01.10.
2021)
18
(на
01.11.
2021)
20
(на
01.12.
2021)
26
(2020
остаточні
дані)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств у 2021р. 05.1 21
(на
01.01.
2021
попередні
дані)
19
(на
01.02.
2021)
19
(на
01.03.
2021)
19
(на
01.04.
2021)
20
(на
01.05.
2021)
18
(на
01.06.
2021)
19
(на
01.07.
2021)
19
(на
01.08.
2021)
20
(на
01.09.
2021)
20
(на
01.10.
2021)
18
(на
01.11.
2021)
20
(на
01.12.
2021)
26
(2020
остаточні
дані)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах у 2021р. 05.1 21
(на
01.01.
2021
попередні
дані)
19
(на
01.02.
2021)
19
(на
01.03.
2021)
19
(на
01.04.
2021)
20
(на
01.05.
2021)
18
(на
01.06.
2021)
19
(на
01.07.
2021)
19
(на
01.08.
2021)
20
(на
01.09.
2021)
20
(на
01.10.
2021)
18
(на
01.11.
2021)
20
(на
01.12.
2021)
26
(2020
остаточні
дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2021р. 05.1 21
(2020
попередні
дані)
19
(01.2021)
19
(01-02.
2021)
19
(01-03.
2021)
20
(01-04.
2021)
18
(01-05.
2021)
19
(01-06.
2021)
19
(01-07.
2021)
20
(01-08.
2021)
20
(01-09.
2021)
18
(01-10.
2021)
20
(01-11.
2021)
26
(2020
остаточні
дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2021р. 05.1 21
(2020
попередні
дані)
19
(01.2021)
19
(01-02.
2021)
19
(01-03.
2021)
20
(01-04.
2021)
18
(01-05.
2021)
19
(01-06.
2021)
19
(01-07.
2021)
20
(01-08.
2021)
20
(01-09.
2021)
18
(01-10.
2021)
20
(01-11.
2021)
26
(2020
остаточні
дані)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах у 2021р. 05.1 21
(2020
попередні
дані)
19
(01.2021)
19
(01-02.
2021)
19
(01-03.
2021)
20
(01-04.
2021)
18
(01-05.
2021)
19
(01-06.
2021)
19
(01-07.
2021)
20
(01-08.
2021)
20
(01-09.
2021)
18
(01-10.
2021)
20
(01-11.
2021)
26
(2020
остаточні
дані)
Тваринництво (1995-2020рр.) 05.1 26
(2020)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2021р. 05.1 24
(01.2021)
02
(2020)
22
(01-03.
2021)
25
(01-04.
2021)
25
(01-05.
2021)
22
(01-06.
2021)
25
(01-07.
2021)
23
(01-08.
2021)
26
(01-09.
2021)
24
(01-10.
2021)
23
(01-11.
2021)
25
(01-02.
2021)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2020рр.) 05.1 02
(2020)
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням у 2021р. 05.1 23
(на
01.01.
2021)
23
(на
01.03.
2021)
20
(на
01.04.
2021)
24
(на
01.05.
2021)
23
(на
01.06.
2021)
20
(на
01.07.
2021)
20
(на
01.08.
2021)
21
(на
01.09.
2021)
22
(на
01.10.
2021)
22
(на
01.11.
2021)
21
(на
01.12.
2021)
23
(на
01.02.
2021)
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 05.1 09
(2020)
22
(01-03.
2021)
22
(01-06.
2021)
25
(01-09.
2021)
Надходження молока на переробні підприємства 05.1 09
(2020)
22
(01-03.
2021)
22
(01-06.
2021)
25
(01-09.
2021)
Лісове господарство та мисливство
Відтворення лісів (2010-2020рр.) 05.1 20
(2020)
Загибель лісових насаджень за причинами 05.1 20
(2020)
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2020рр.) 05.1 20
(2020)
Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2020рр.) 05.1 08
(2020)
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами 05.1 08
(2020)
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами 05.1 08
(2020)
Енергетика
Використання та запаси палива 05.1 25
(2020)
Постачання та використання енергії 05.1 25
(2020)
Використання палива 05.1 26
(12.2020)
26
(01.2021)
26
(02.2021)
27
(03.2021)
26
(04.2021)
25
(05.2021)
27
(06.2021)
26
(07.2021)
27
(08.2021)
26
(09.2021)
26
(10.2021)
28
(11.2021)
Запаси палива 05.1 26
(на
01.01.
2021)
26
(на
01.02.
2021)
26
(на
01.03.
2021)
27
(на
01.04.
2021)
26
(на
01.05.
2021)
25
(на
01.06.
2021)
27
(на
01.07.
2021)
26
(на
01.08.
2021)
27
(на
01.09.
2021)
26
(на
01.10.
2021)
26
(на
01.11.
2021)
28
(на
01.12.
2021)
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2015-2020рр.) 05.1 25
(2020
попередні
дані)
22
(2020
остаточні
дані)
Індекси промислової продукції за видами діяльності 05 28
(01-12.
2020
попередні
дані)
03
(01.2021)
28
(01-03.
2021)
28
(01-04.
2021)
01
(01-05.
2021)
31
(01-07.
2021)
28
(01-08.
2021)
28
(01-09.
2021)
29
(01-10.
2021)
29
(01-11.
2021)
29
(01-02.
2021)
28
(01-06.
2021)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) 05 28
(2020)
03
(01.2021)
28
(01-03.
2021)
28
(01-04.
2021)
01
(01-05.
2021)
31
(01-07.
2021)
28
(01-08.
2021)
28
(01-09.
2021)
29
(01-10.
2021)
29
(01-11.
2021)
29
(01-02.
2021)
28
(01-06.
2021)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (щорічно) 05 01
(2020
остаточні
дані)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 05 12
(01-11.
2020)
04
(01-12.
2020
попередні
дані)
10
(01.2021)
06
(01-02.
2021)
07
(01-03.
2021)
04
(01-04.
2021)
09
(01-05.
2021)
04
(01-06.
2021)
07
(01-07.
2021)
06
(01-08.
2021)
08
(01-09.
2021)
07
(01-10.
2021)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щорічно) 05 15
(2020
остаточні
дані)
Виробництво промислової продукції за видами 05 25
(01-12.
2020)
26
(01.2021)
24
(01-02.
2021)
23
(01-03.
2021)
25
(01-04.
2021)
25
(01-05.
2021)
23
(01-06.
2021)
26
(01-07.
2021)
23
(01-08.
2021)
25
(01-09.
2021)
24
(01-10.
2021)
23
(01-11.
2021)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013-2020рр.) 05 01
(2020)
Виробництво промислової продукції за видами (2011-2020рр.) 05 17
(2020)
Будівництво
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по містах обласного значення та районах 05.1 01
(2020)
28
(01-03.
2021)
27
(01-06.
2021)
26
(01-09.
2021)
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2020рр.) 05.1 12
(2020)
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2020рр.) 05.1 12
(2020)
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами (2018-2020рр.) 05.1 12
(2020)
Індекси будівельної продукції за видами 05.1 06
(01-11.
2020)
05
(2020
попередні
дані)
09
(01.2021)
06
(01-02.
2021)
07
(01-03.
2021)
04
(01-04.
2021)
07
(01-05.
2021)
04
(01-06.
2021)
06
(01-07.
2021)
06
(01-08.
2021)
04
(01-09.
2021)
07
(01-10.
2021)
11
(2020
остаточні
дані)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 05.1 06
(01-11.
2020)
05
(2020
попередні
дані)
09
(01.2021)
06
(01-02.
2021)
07
(01-03.
2021)
04
(01-04.
2021)
07
(01-05.
2021)
04
(01-06.
2021)
06
(01-07.
2021)
06
(01-08.
2021)
04
(01-09.
2021)
07
(01-10.
2021)
11
(2020
остаточні
дані)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва 05.1 06
(01-11.
2020)
05
(2020)
09
(01.2021)
06
(01-02.
2021)
07
(01-03.
2021)
04
(01-04.
2021)
07
(01-05.
2021)
04
(01-06.
2021)
06
(01-07.
2021)
06
(01-08.
2021)
04
(01-09.
2021)
07
(01-10.
2021)
Індекси будівельної продукції за видами (2011-2020рр.) 05.1 11
(2020
остаточні
дані)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2020рр.) 05.1 11
(2020
остаточні
дані)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013-2020рр.) 05.1 11
(2020)
Транспорт
Вантажні перевезення 05.1 28
(01-12.
2020
попередні
дані)
01
(01.2021)
28
(01-03.
2021)
28
(01-04.
2021)
30
(01-05.
2021)
28
(01-06.
2021)
30
(01-07.
2021)
28
(01-08.
2021)
28
(01-09.
2021)
30
(01-10.
2021)
29
(01-11.
2021)
30
(01-02.
2021)
Пасажирські перевезення 05.1 28
(01-12.
2020
попередні
дані)
01
(01.2021)
28
(01-03.
2021)
28
(01-04.
2021)
30
(01-05.
2021)
28
(01-06.
2021)
30
(01-07.
2021)
28
(01-08.
2021)
28
(01-09.
2021)
30
(01-10.
2021)
29
(01-11.
2021)
30
(01-02.
2021)
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2020рр.) 05.1 19
(2020)
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2020рр.) 05.1 19
(2020)
Туризм
Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) (2018-2020рр.) 05.2 30
(2020)
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000-2020рр.) 05.2 19
(2020)
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2020рр.) 05.1 29
(2020)
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2020рр.) 05.1 29
(2020)
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів 05.1 29
(2020)
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах обласного значення та районах 05.1 29
(2020)
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) 05.1 29
(2020)
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категорія джерел викидів 05.1 29
(2020)
Утворення та поводження з відходами (1995-2020рр.) 05.1 16
(2020)
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів 05.1 26
(2020
попередні
дані)
16
(2020
остаточні
дані)
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів 05.1 26
(2020
попередні
дані)
16
(2020
остаточні
дані)
Утворення відходів по містах обласного значення та районах 05.1 16
(2020)
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах 05.1 16
(2020)
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах 05.1 16
(2020)
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах 05.1 16
(2020)
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів 05.1 16
(2020)
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2020рр.) 05.1 28
(2020)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 05.1 28
(2020)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах 05.1 28
(2020)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності 05.1 28
(2020)
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2020рр.) 05.1 28
(2020)
Зовнішньоекономічна діяльність
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області 05.1 20
(01-11.
2020)
22
(01-12.
2020)
23
(01.2021)
20
(01-02.
2021)
21
(01-03.
2021)
22
(01-04.
2021)
21
(01-05.
2021)
20
(01-06.
2021)
21
(01-07.
2021)
21
(01-08.
2021)
22
(01-09.
2021)
21
(01-10.
2021)
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області 05.1 01
(2020
остаточні
дані)
Товарна структура зовнішньої торгівлі області 05.1 20
(01-11.
2020)
22
(01-12.
2020)
23
(01.2021)
20
(01-02.
2021)
21
(01-03.
2021)
22
(01-04.
2021)
21
(01-05.
2021)
20
(01-06.
2021)
21
(01-07.
2021)
21
(01-08.
2021)
22
(01-09.
2021)
21
(01-10.
2021)
Товарна структура зовнішньої торгівлі області 05.1 01
(2020
остаточні
дані)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2020рр.) 05.1 01
(2020
остаточні
дані)
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області 05.1 22
(2020)
21
(I
квартал
2021)
20
(I
півріччя
2021)
22
(9
місяців
2021)
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами області 05.1 22
(2020)
21
(I
квартал
2021)
20
(I
півріччя
2021)
22
(9
місяців
2021)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2020рр.) 05.1 01
(2020
остаточні
дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу 05.1 01
(2020
остаточні
дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами 05.1 01
(2020
остаточні
дані)
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) 03.3 14
(12.2020)
15
(01.2021)
15
(02.2021)
15
(03.2021)
14
(04.2021)
15
(05.2021)
15
(06.2021)
13
(07.2021)
15
(08.2021)
13
(09.2021)
15
(10.2021)
15
(11.2021)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) 03.3 14
(12.2020)
15
(01.2021)
15
(02.2021)
15
(03.2021)
14
(04.2021)
15
(05.2021)
15
(06.2021)
13
(07.2021)
15
(08.2021)
13
(09.2021)
15
(10.2021)
15
(11.2021)
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2020рр. (грудень до грудня попереднього року) 03.3 14
(2020)
Наука та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2020рр.) 05.1 21
(2020)
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (2010-2020рр.) 05.1 21
(2020)
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010-2020рр.) 05.1 21
(2020)
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика
Основні показники соціально-економічного розвитку області 05 06
(01-11.
2020)
05
(2020)
05
(01.2021)
05
(01-02.
2021)
07
(01-03.
2021)
04
(01-04.
2021)
06
(01-05.
2021)
05
(01-06.
2021)
06
(01-07.
2021)
06
(01-08.
2021)
05
(01-09.
2021)
06
(01-10.
2021)


1 Довідково:

Індекс
підрозділу
Назва відповідального підрозділу
03.3 Відділ реєстрації цін
04.5 Відділ обробки даних соціальної статистики
04.6 Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення
05 Управління аналізу даних статистичних спостережень
05.1 Відділ аналізу даних економічної статистики
05.2 Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики