Календар оприлюднення статистичної інформації на 2022 рік


Календар оновлення матеріалів розділу "Статистична інформація" на 2022 рік

Примітка.
По кожній статистичній інформації:
- верхнє число - дата оновлення;
- інформація в дужках - період, за який оновлюється інформація.

Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція / Ринок праці / Освіта / Доходи та умови життя / Населені пункти та житло

Економічна статистика
Національні рахунки / Діяльність підприємств / Послуги / Внутрішня торгівля / Капітальні інвестиції /
Сільське, лісове та рибне господарство / Енергетика / Промисловість / Будівництво / Транспорт / Туризм /
Реєстр статистичних одиниць / Зовнішньоекономічна діяльність / Ціни / Наука, технології та інновації /
Навколишнє середовище

Багатогалузева статистична інформація
 Комплексна статистика


Перелік матеріалів Індекс підроз-
ділу1
Дата оприлюднення
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення по районах (попередні дані) 05.2 20
(01-11.
2021)
22
(01-12.
2021)
22
(01.2022)
20
(01-02.
2022)
20
(01-03.
2022)
21
(01-04.
2022)
20
(01-05.
2022)
22
(01-06.
2022)
21
(01-07.
2022)
20
(01-08.
2022)
22
(01-09.
2022)
21
(01-10.
2022)
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) 05.2 20
(01-11.
2021)
22
(01-12.
2021)
22
(01.2022)
20
(01-02.
2022)
20
(01-03.
2022)
21
(01-04.
2022)
20
(01-05.
2022)
22
(01-06.
2022)
21
(01-07.
2022)
20
(01-08.
2022)
22
(01-09.
2022)
21
(01-10.
2022)
Кількість живонароджених, померлих по районах 05.2 20
(01-11.
2021)
22
(01-12.
2021
попередні
дані)
22
(01.2022)
20
(01-02.
2022)
20
(01-03.
2022)
15
(01-12.
2021
остаточні
дані)
20
(01-05.
2022)
22
(01-06.
2022)
21
(01-07.
2022)
20
(01-08.
2022)
22
(01-09.
2022)
21
(01-10.
2022)
21
(01-04.
2022)
Кількість померлих за причинами смерті 05.2 20
(01-11.
2021)
22
(01-12.
2021
попередні
дані)
22
(01.2022)
20
(01-02.
2022)
20
(01-03.
2022)
15
(01-12.
2021
остаточні
дані)
20
(01-05.
2022)
22
(01-06.
2022)
21
(01-07.
2022)
20
(01-08.
2022)
22
(01-09.
2022)
21
(01-10.
2022)
21
(01-04.
2022)
Кількість прибулих, вибулих по районах 05.2 20
(01-11.
2021)
22
(01-12.
2021
попередні
дані)
22
(01.2022)
20
(01-02.
2022)
20
(01-03.
2022)
15
(01-12.
2021
остаточні
дані)
20
(01-05.
2022)
22
(01-06.
2022)
21
(01-07.
2022)
20
(01-08.
2022)
22
(01-09.
2022)
21
(01-10.
2022)
21
(01-04.
2022)
Міграційний рух населення за типом місцевості у 2002-2021рр. 05.2 15
(2021)
Міграційний рух населення за типом місцевості по районах 05.2 15
(2021)
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками 05.2 15
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості 05.2 15
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) 05.2 15
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства 05.2 15
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) 05.2 15
(2021)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження 05.2 15
(2021)
Населення (1990-2021рр.) 05.2 27
(2021)
15
(2021)
26
(2021)
29
(2021)
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Основні показники ринку праці (2000-2019рр.) 04.5
Робоча сила 04.5
05.2
30
(01-12.
2021)
01
(01-03.
2022)
29
(01-06.
2022)
30
(01-09.
2022)
Робоча сила за статтю та типом місцевості 04.5 04
(2021)
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2002-2021рр. 04.5 04
(2021)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010-2021рр. 04.5 04
(2021)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня (2000-2022рр.) 04.5 10
(на
01.01.
2022)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 04.5 04
(11.2021)
02
(12.2021)
02
(01.2022)
01
(02.2022)
04
(03.2022)
02
(04.2022)
01
(05.2022)
02
(06.2022)
01
(07.2022)
03
(08.2022)
02
(09.2022)
02
(10.2022)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку року 04.5 04
(01-11.
2021)
02
(01-12.
2021)
02
(01.2022)
01
(01-02.
2022)
04
(01-03.
2022)
02
(01-04.
2022)
01
(01-05.
2022)
02
(01-06.
2022)
01
(01-07.
2022)
03
(01-08.
2022)
02
(01-09.
2022)
02
(01-10.
2022)
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності 04.5 04
(11.2021)
02
(12.2021)
02
(01.2022)
01
(02.2022)
04
(03.2022)
02
(04.2022)
01
(05.2022)
02
(06.2022)
01
(07.2022)
03
(08.2022)
02
(09.2022)
02
(10.2022)
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 04.5 04
(11.2021)
02
(12.2021)
02
(01.2022)
01
(02.2022)
04
(03.2022)
02
(04.2022)
01
(05.2022)
02
(06.2022)
01
(07.2022)
03
(08.2022)
02
(09.2022)
02
(10.2022)
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць 04.5 04
(11.2021)
02
(12.2021)
02
(01.2022)
01
(02.2022)
04
(03.2022)
02
(04.2022)
01
(05.2022)
02
(06.2022)
01
(07.2022)
03
(08.2022)
02
(09.2022)
02
(10.2022)
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності 04.5 05
(грудень
2021)
05
(березень
2022)
05
(червень
2022)
Кількість штатних працівників по районах 04.5 03
(IV
квартал
2021)
03
(I
квартал
2022)
05
(II
квартал
2022)
05
(III
квартал
2022)
Відпрацьований час штатних працівників по районах 04.5 03
(IV
квартал
2021)
03
(I
квартал
2022)
05
(II
квартал
2022)
05
(III
квартал
2022)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах 04.5 03
(IV
квартал
2021)
03
(I
квартал
2022)
05
(II
квартал
2022)
05
(III
квартал
2022)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число 04.5 02
(на
01.01.
2022)
03
(на
01.02.
2022)
04
(на
01.04.
2022)
01
(на
01.05.
2022)
04
(на
01.06.
2022)
02
(на
01.07.
2022)
01
(на
01.08.
2022)
03
(на
01.09.
2022)
02
(на
01.10.
2022)
01
(на
01.11.
2022)
31
(на
01.03.
2022)
30
(на
01.12.
2022)
Освіта
Заклади дошкільної освіти (1995-2021рр.) 05.2 03
(2021)
Заклади загальної середньої освіти (на початок навчального року 1995/1996-2021/2022) 05.2 27
(2021/
2022
навчаль-
ний рік)
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2021рр.) 05.2 27
(2021)
Заклади вищої освіти (на початок навчального року 1995/1996-2019/2020) 05.2
Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2021/2022рр.) 05.2 10
(2021/
2022
навчаль-
ний рік)
Кількість аспірантів (1995-2021рр.) 05.2 10
(2021)
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств 04.6 05
(2021)
Структура сукупних витрат домогосподарств 04.6 05
(2021)
Структура сукупних ресурсів домогосподарств 04.6 05
(2021)
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів 04.6 15
(2021)
Диференціація життєвого рівня населення 04.6 15
(2021)
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 04.6 05
(2021)
Населені пункти та житло
Житловий фонд (1995-2021рр.) 05.2 13
(2021)
Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт (2004-2020рр.) (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 05 01
(2020
остаточні
дані)
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (2004-2021рр.) (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 05 08
(2021
попередні
дані)
Доходи та витрати населення
        (2002-2020рр.)
        (2002-2021рр.)
(посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)
05 21
(2020
остаточні
дані)
29
(2021
попередні
дані)
Діяльність підприємств
Кількість діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 05.1 11
(2021)
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 05.1 11
(2021)
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 05.1 11
(2021)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 05.1 11
(2021)
Кількість діючих суб'єктів господарювання по районах 05.1 11
(2021)
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах 05.1 11
(2021)
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах 05.1 11
(2021)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах 05.1 11
(2021)
Показники діяльності суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2016-2021рр. 05.1 11
(2021)
Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 05.1 24
(2021
попередні
дані)
11
(2021
остаточні
дані)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 05.1 24
(2021
попередні
дані)
11
(2021
остаточні
дані)
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 05.1 24
(2021
попередні
дані)
11
(2021
остаточні
дані)
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 05.1 24
(2021
попередні
дані)
11
(2021
остаточні
дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 05.1 24
(2021
попередні
дані)
11
(2021
остаточні
дані)
Показники діяльності підприємств по районах 05.1 24
(2021
попередні
дані)
11
(2021
остаточні
дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах 05.1 22
(2021
попередні
дані)
10
(2021
остаточні
дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності 05.1 22
(2021
попередні
дані)
10
(2021
остаточні
дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 05.1 22
(2021
попередні
дані)
10
(2021
остаточні
дані)
Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності 05.1 10
(2021
остаточні
дані)
Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 05.1 10
(2021
остаточні
дані)
Послуги
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по області 05.1 11
(IV
квартал
2021)
09
(I
квартал
2022)
08
(II
квартал
2022)
08
(III
квартал
2022)
Внутрішня торгівля
Роздрібна торгівля 05.1 25
(2021)
23
(01.2022)
23
(01-02.
2022)
26
(01-03.
2022)
24
(01-04.
2022)
23
(01-05.
2022)
25
(01-06.
2022)
23
(01-07.
2022)
23
(01-08.
2022)
25
(01-09.
2022)
23
(01-10.
2022)
23
(01-11.
2022)
Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі 05.1 30
(2021)
16
(01-03.
2022)
16
(01-06.
2022)
16
(01-09.
2022)
Основні показники роздрібної торгівлі (1990-2016рр.) 05.1
Основні показники роздрібної торгівлі (2017р.) 05.1
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2021рр.) 05.1 04
(2021)
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі 05.1 29
(2021)
15
(01-03.
2022)
15
(01-06.
2022)
15
(01-09.
2022)
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів 05.1 01
(01-12.
2021
попередні
дані)
01
(01-03.
2022)
01
(01-06.
2022)
01
(01-09.
2022)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 05.1 01
(01-12.
2021
попередні
дані)
01
(01-03.
2022)
01
(01-06.
2022)
01
(01-09.
2022)
Індекс капітальних інвестицій 05.1 01
(01-12.
2021)
01
(01-03.
2022)
01
(01-06.
2022)
01
(01-09.
2022)
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 05.1 01
(01-12.
2021)
01
(01-03.
2022)
01
(01-06.
2022)
01
(01-09.
2022)
Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2021рр.) 05.1 15
(2021
остаточні
дані)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2021рр.) 05.1 15
(2021
остаточні
дані)
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції (2010-2021рр.) 05.1 02
(2021)
Виробництво сільськогосподарських культур 05.1 28
(2021
остаточні
дані)
20
(на
01.07.
2022)
19
(на
01.08.
2022)
20
(на
01.09.
2022)
20
(на
01.10.
2022)
21
(на
01.11.
2022)
20
(на
01.12.
2022)
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств 05.1 28
(2021
остаточні
дані)
20
(на
01.07.
2022)
19
(на
01.08.
2022)
20
(на
01.09.
2022)
20
(на
01.10.
2022)
21
(на
01.11.
2022)
20
(на
01.12.
2022)
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах 05.1 28
(2021
остаточні
дані)
20
(на
01.07.
2022)
19
(на
01.08.
2022)
20
(на
01.09.
2022)
20
(на
01.10.
2022)
21
(на
01.11.
2022)
20
(на
01.12.
2022)
Виробництво пшениці у підприємствах по районах 05.1 28
(2021
остаточні
дані)
20
(на
01.07.
2022)
19
(на
01.08.
2022)
20
(на
01.09.
2022)
20
(на
01.10.
2022)
21
(на
01.11.
2022)
20
(на
01.12.
2022)
Виробництво ячменю у підприємствах по районах 05.1 28
(2021
остаточні
дані)
20
(на
01.07.
2022)
19
(на
01.08.
2022)
20
(на
01.09.
2022)
20
(на
01.10.
2022)
21
(на
01.11.
2022)
20
(на
01.12.
2022)
Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах 05.1 28
(2021
остаточні
дані)
20
(на
01.10.
2022)
21
(на
01.11.
2022)
20
(на
01.12.
2022)
Виробництво соняшнику у підприємствах по районах 05.1 28
(2021
остаточні
дані)
20
(на
01.10.
2022)
21
(на
01.11.
2022)
20
(на
01.12.
2022)
Виробництво ріпаку у підприємствах по районах 05.1 28
(2021
остаточні
дані)
20
(на
01.09.
2022)
20
(на
01.10.
2022)
21
(на
01.11.
2022)
20
(на
01.12.
2022)
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств під урожай 2022р. 05.1 18
(на
01.01.
2022)
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах під урожай 2022р. 05.1 18
(на
01.01.
2022)
Рослинництво (1995-2021рр.) 05.1 28
(2021)
Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств під урожай 2022р. 05.1 25
(на
01.01.
2022)
Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах по районах під урожай 2022р. 05.1 25
(на
01.01.
2022)
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2021р. 05.1 25
(2021)
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2021р. 05.1 25
(2021)
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2021р. 05.1 25
(2021)
Кількість сільськогосподарських тварин у 2022р. 05.1 21
(на
01.01.
2022
попередні
дані)
21
(на
01.02.
2022)
21
(на
01.03.
2022)
21
(на
01.04.
2022)
20
(на
01.05.
2022)
21
(на
01.06.
2022)
20
(на
01.07.
2022)
18
(на
01.08.
2022)
20
(на
01.09.
2022)
20
(на
01.10.
2022)
18
(на
01.11.
2022)
20
(на
01.12.
2022)
27
(2021
остаточні
дані)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств у 2022р. 05.1 21
(на
01.01.
2022
попередні
дані)
21
(на
01.02.
2022)
21
(на
01.03.
2022)
21
(на
01.04.
2022)
20
(на
01.05.
2022)
21
(на
01.06.
2022)
20
(на
01.07.
2022)
18
(на
01.08.
2022)
20
(на
01.09.
2022)
20
(на
01.10.
2022)
18
(на
01.11.
2022)
20
(на
01.12.
2022)
27
(2021
остаточні
дані)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах у 2022р. 05.1 21
(на
01.01.
2022
попередні
дані)
21
(на
01.02.
2022)
21
(на
01.03.
2022)
21
(на
01.04.
2022)
20
(на
01.05.
2022)
21
(на
01.06.
2022)
20
(на
01.07.
2022)
18
(на
01.08.
2022)
20
(на
01.09.
2022)
20
(на
01.10.
2022)
18
(на
01.11.
2022)
20
(на
01.12.
2022)
27
(2021
остаточні
дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2022р. 05.1 21
(2021
попередні
дані)
21
(01.2022)
21
(01-02.
2022)
21
(01-03.
2022)
20
(01-04.
2022)
21
(01-05.
2022)
20
(01-06.
2022)
18
(01-07.
2022)
20
(01-08.
2022)
20
(01-09.
2022)
18
(01-10.
2022)
20
(01-11.
2022)
27
(2021
остаточні
дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2022р. 05.1 21
(2021
попередні
дані)
21
(01.2022)
21
(01-02.
2022)
21
(01-03.
2022)
20
(01-04.
2022)
21
(01-05.
2022)
20
(01-06.
2022)
18
(01-07.
2022)
20
(01-08.
2022)
20
(01-09.
2022)
18
(01-10.
2022)
20
(01-11.
2022)
27
(2021
остаточні
дані)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах у 2022р. 05.1 21
(2021
попередні
дані)
21
(01.2022)
21
(01-02.
2022)
21
(01-03.
2022)
20
(01-04.
2022)
21
(01-05.
2022)
20
(01-06.
2022)
18
(01-07.
2022)
20
(01-08.
2022)
20
(01-09.
2022)
18
(01-10.
2022)
20
(01-11.
2022)
27
(2021
остаточні
дані)
Тваринництво (1995-2021рр.) 05.1 27
(2021)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2022р. 05.1 24
(01.2022)
02
(2021)
22
(01-03.
2022)
25
(01-04.
2022)
24
(01-05.
2022)
22
(01-06.
2022)
25
(01-07.
2022)
22
(01-08.
2022)
25
(01-09.
2022)
24
(01-10.
2022)
22
(01-11.
2022)
25
(01-02.
2022)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2021рр.) 05.1 02
(2021)
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням у 2022р. 05.1 24
(на
01.01.
2022)
25
(на
01.03.
2022)
22
(на
01.04.
2022)
25
(на
01.05.
2022)
24
(на
01.06.
2022)
22
(на
01.07.
2022)
25
(на
01.08.
2022)
22
(на
01.09.
2022)
25
(на
01.10.
2022)
24
(на
01.11.
2022)
22
(на
01.12.
2022)
24
(на
01.02.
2022)
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 05.1 08
(2021)
21
(01-03.
2022)
21
(01-06.
2022)
25
(01-09.
2022)
Надходження молока на переробні підприємства 05.1 08
(2021)
21
(01-03.
2022)
21
(01-06.
2022)
25
(01-09.
2022)
Лісове господарство та мисливство
Відтворення лісів (2010-2021рр.) 05.1 20
(2021)
Загибель лісових насаджень за причинами 05.1 20
(2021)
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2021рр.) 05.1 20
(2021)
Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2021рр.) 05.1 13
(2021)
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами 05.1 13
(2021)
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами 05.1 13
(2021)
Енергетика
Використання палива 05.1 24
(2021)
Постачання та використання енергії 05.1 24
(2021)
Використання палива 05.1 26
(12.2021)
28
(01.2022)
28
(02.2022)
27
(03.2022)
26
(04.2022)
29
(05.2022)
26
(06.2022)
26
(07.2022)
27
(08.2022)
26
(09.2022)
28
(10.2022)
28
(11.2022)
Запаси палива 05.1 26
(на
01.01.
2022)
28
(на
01.02.
2022)
28
(на
01.03.
2022)
27
(на
01.04.
2022)
26
(на
01.05.
2022)
29
(на
01.06.
2022)
26
(на
01.07.
2022)
26
(на
01.08.
2022)
27
(на
01.09.
2022)
26
(на
01.10.
2022)
28
(на
01.11.
2022)
28
(на
01.12.
2022)
Промисловість
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості у 2016-2021рр. 05.1 24
(2021
попередні
дані)
11
(2021
остаточні
дані)
Індекси промислової продукції за видами діяльності 05 01
(01-12.
2021
попередні
дані)
03
(01.2022)
03
(01-03.
2022)
04
(01-05.
2022)
02
(01-06.
2022)
01
(01-07.
2022)
03
(01-08.
2022)
01
(01-09.
2022)
01
(01-10.
2022)
31
(01-02.
2022)
31
(01-04.
2022)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) 05 01
(2021)
03
(01.2022)
03
(01-03.
2022)
04
(01-05.
2022)
02
(01-06.
2022)
01
(01-07.
2022)
03
(01-08.
2022)
01
(01-09.
2022)
01
(01-10.
2022)
31
(01-02.
2022)
31
(01-04.
2022)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (щорічно) 05 02
(2021)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013-2021рр.) 05 02
(2021)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 05 10
(01-11.
2021)
07
(01-12.
2021
попередні
дані)
11
(01.2022)
06
(01-02.
2022)
10
(01-03.
2022)
06
(01-04.
2022)
11
(01-05.
2022)
05
(01-06.
2022)
07
(01-07.
2022)
05
(01-08.
2022)
07
(01-09.
2022)
07
(01-10.
2022)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щорічно) 05 16
(2021
остаточні
дані)
Виробництво промислової продукції за видами 05 02
(01-12.
2021)
04
(01.2022)
01
(01-02.
2022)
04
(01-03.
2022)
01
(01-04.
2022)
05
(01-05.
2022)
03
(01-06.
2022)
02
(01-07.
2022)
04
(01-08.
2022)
02
(01-09.
2022)
02
(01-10.
2022)
Виробництво промислової продукції за видами 05 29
(2021)
Виробництво промислової продукції за видами (2011-2020рр.) 05
Будівництво
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах 05.1 28
(2021)
27
(01-03.
2022)
26
(01-06.
2022)
25
(01-09.
2022)
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2021рр.) 05.1 15
(2021)
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2021рр.) 05.1 15
(2021)
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами (2018-2021рр.) 05.1 15
(2021)
Індекси будівельної продукції за видами 05.1 06
(01-11.
2021)
01
(2021
попередні
дані)
03
(2021
остаточні
дані)
01
(01-02.
2022)
03
(01-03.
2022)
01
(01-04.
2022)
05
(01-05.
2022)
01
(01-06.
2022)
01
(01-07.
2022)
03
(01-08.
2022)
01
(01-09.
2022)
02
(01-10.
2022)
04
(01.2022)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 05.1 06
(01-11.
2021)
01
(2021
попередні
дані)
04
(01.2022)
01
(01-02.
2022)
03
(01-03.
2022)
01
(01-04.
2022)
05
(01-05.
2022)
01
(01-06.
2022)
01
(01-07.
2022)
03
(01-08.
2022)
01
(01-09.
2022)
02
(01-10.
2022)
10
(2021
остаточні
дані)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва 05.1 06
(01-11.
2021)
01
(2021
попередні
дані)
04
(01.2022)
01
(01-02.
2022)
03
(01-03.
2022)
01
(01-04.
2022)
05
(01-05.
2022)
01
(01-06.
2022)
01
(01-07.
2022)
03
(01-08.
2022)
01
(01-09.
2022)
02
(01-10.
2022)
10
(2021
остаточні
дані)
Індекси будівельної продукції за видами (2011-2021рр.) 05.1 03
(2021
остаточні
дані)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2021рр.) 05.1 10
(2021
остаточні
дані)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013-2021рр.) 05.1 10
(2021
остаточні
дані)
Транспорт
Вантажні перевезення 05.1 28
(01-12.
2021
попередні
дані)
02
(01.2022)
28
(01-03.
2022)
30
(01-04.
2022)
01
(01-05.
2022)
30
(01-07.
2022)
28
(01-08.
2022)
28
(01-09.
2022)
30
(01-10.
2022)
29
(01-11.
2022)
30
(01-02.
2022)
28
(01-06.
2022)
Пасажирські перевезення 05.1 28
(01-12.
2021
попередні
дані)
02
(01.2022)
28
(01-03.
2022)
30
(01-04.
2022)
01
(01-05.
2022)
30
(01-07.
2022)
28
(01-08.
2022)
28
(01-09.
2022)
30
(01-10.
2022)
29
(01-11.
2022)
30
(01-02.
2022)
28
(01-06.
2022)
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2021рр.) 05.1 20
(2021)
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2021рр.) 05.1 20
(2021)
Туризм
Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) (2018-2021рр.) 05.2 30
(2021)
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000-2021рр.) 05.2 19
(2021)
Реєстр статистичних одиниць
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад (ТГ) 05.1 15
(на
01.04.
2022)
15
(на
01.07.
2022)
13
(на
01.10.
2022)
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання 05.1 15
(на
01.04.
2022)
15
(на
01.07.
2022)
13
(на
01.10.
2022)
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності 05.1 15
(на
01.04.
2022)
15
(на
01.07.
2022)
13
(на
01.10.
2022)
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад (ТГ) з розподілом за ознакою статі керівника 05.1 17
(на
01.01.
2022)
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника 05.1 17
(на
01.01.
2022)
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника 05.1 17
(на
01.01.
2022)
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад (ТГ) з розподілом за ознакою статі керівника 05.1 17
(на
01.01.
2022)
Зовнішньоекономічна діяльність
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області 05.1 20
(01-11.
2021)
22
(01-12.
2021)
23
(01.2022)
20
(01-02.
2022)
23
(01-03.
2022)
01
(2021
остаточні
дані)
21
(01-05.
2022)
22
(01-06.
2022)
20
(01-07.
2022)
21
(01-08.
2022)
22
(01-09.
2022)
21
(01-10.
2022)
21
(01-04.
2022)
Товарна структура зовнішньої торгівлі області 05.1 20
(01-11.
2021)
22
(01-12.
2021)
23
(01.2022)
20
(01-02.
2022)
23
(01-03.
2022)
01
(2021
остаточні
дані)
21
(01-05.
2022)
22
(01-06.
2022)
20
(01-07.
2022)
21
(01-08.
2022)
22
(01-09.
2022)
21
(01-10.
2022)
21
(01-04.
2022)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2021рр.) 05.1 01
(2021
остаточні
дані)
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області 05.1 22
(2021)
23
(I
квартал
2022)
22
(I
півріччя
2022)
22
(9
місяців
2022)
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами області 05.1 22
(2021)
23
(I
квартал
2022)
22
(I
півріччя
2022)
22
(9
місяців
2022)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2021рр.) 05.1 01
(2021
остаточні
дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу 05.1 01
(2021
остаточні
дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами 05.1 01
(2021
остаточні
дані)
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) 03.3 13
(12.2021)
14
(01.2022)
15
(02.2022)
13
(03.2022)
13
(04.2022)
15
(05.2022)
13
(06.2022)
15
(07.2022)
14
(08.2022)
13
(09.2022)
15
(10.2022)
14
(11.2022)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) 03.3 13
(12.2021)
14
(01.2022)
15
(02.2022)
13
(03.2022)
13
(04.2022)
15
(05.2022)
13
(06.2022)
15
(07.2022)
14
(08.2022)
13
(09.2022)
15
(10.2022)
14
(11.2022)
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2021рр. (грудень до грудня попереднього року) 03.3 13
(2021)
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2021рр.) 05.1 30
(2021)
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (2010-2021рр.) 05.1 30
(2021)
Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт (2010-2021рр.) 05.1 30
(2021)
Витрати на інновації промислових підприємств за напрямами інноваційної діяльності (2007-2021рр.) 05.1 24
(2021)
Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування (2007-2021рр.) 05.1 24
(2021)
Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами (2007-2021рр.) 05.1 24
(2021)
Навколишнє середовище
Викиди в атмосферне повітря (1990-2021рр.) 05.1 30
(2021)
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2021рр.) 05.1 30
(2021)
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення 05.1 30
(2021)
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах 05.1 30
(2021)
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) 05.1 30
(2021)
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення 05.1 30
(2021)
Утворення та поводження з відходами (1995-2021рр.) 05.1 28
(2021)
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом 05.1 30
(2021
попередні
дані)
28
(2021
остаточні
дані)
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом 05.1 30
(2021
попередні
дані)
28
(2021
остаточні
дані)
Утворення та поводження з відходами по районах 05.1 28
(2021)
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах 05.1 28
(2021)
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів 05.1 28
(2021)
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2021рр.) 05.1 02
(2021)
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2021рр.) 05.1 02
(2021)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 05.1 02
(2021)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах 05.1 02
(2021)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності 05.1 02
(2021)
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика
Основні показники соціально-економічного розвитку області 05 05
(01-11.
2021)
04
(2021)
04
(01.2022)
05
(01-02.
2022)
05
(01-03.
2022)
03
(01-04.
2022)
05
(01-05.
2022)
04
(01-06.
2022)
05
(01-07.
2022)
05
(01-08.
2022)
04
(01-09.
2022)
05
(01-10.
2022)


1 Довідково:

Індекс
підрозділу
Назва відповідального підрозділу
03.3 Відділ реєстрації цін
04.5 Відділ обробки даних соціальної статистики
04.6 Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення
05 Управління аналізу даних статистичних спостережень
05.1 Відділ аналізу даних економічної статистики
05.2 Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики