Календар оприлюднення статистичної інформації на 2023 рік


Календар оновлення матеріалів розділу "Статистична інформація" на 2023 рік

Примітка.
По кожній статистичній інформації:
- верхнє число - дата оновлення;
- інформація в дужках - період, за який оновлюється інформація.

Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція / Ринок праці / Освіта / Доходи та умови життя

Економічна статистика
Національні рахунки / Діяльність підприємств / Послуги / Внутрішня торгівля / Капітальні інвестиції /
Сільське, лісове та рибне господарство / Енергетика / Промисловість / Будівництво / Транспорт / Туризм /
Реєстр статистичних одиниць / Зовнішньоекономічна діяльність / Ціни / Наука, технології та інновації /
Навколишнє середовище

Багатогалузева статистична інформація
 Комплексна статистика


Перелік матеріалів Дата оприлюднення
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення по районах (попередні дані) 20
(01-11.
2022)
21
(01-12.
2022)
21
(01.2023)
20
(01-02.
2023)
22
(01-03.
2023)
21
(01-04.
2023)
20
(01-05.
2023)
22
(01-06.
2023)
20
(01-07.
2023)
20
(01-08.
2023)
21
(01-09.
2023)
20
(01-10.
2023)
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) 20
(01-11.
2022)
21
(01-12.
2022)
21
(01.2023)
20
(01-02.
2023)
22
(01-03.
2023)
21
(01-04.
2023)
20
(01-05.
2023)
22
(01-06.
2023)
20
(01-07.
2023)
20
(01-08.
2023)
21
(01-09.
2023)
20
(01-10.
2023)
Кількість живонароджених, померлих по районах 20
(01-11.
2022)
21
(01-12.
2022
попередні
дані)
21
(01.2023)
20
(01-02.
2023)
22
(01-03.
2023)
15
(01-12.
2022
остаточні
дані)
20
(01-05.
2023)
22
(01-06.
2023)
20
(01-07.
2023)
20
(01-08.
2023)
21
(01-09.
2023)
20
(01-10.
2023)
21
(01-04.
2023)
Кількість померлих за причинами смерті 20
(01-11.
2022)
21
(01-12.
2022
попередні
дані)
21
(01.2023)
20
(01-02.
2023)
22
(01-03.
2023)
15
(01-12.
2022
остаточні
дані)
20
(01-05.
2023)
22
(01-06.
2023)
20
(01-07.
2023)
20
(01-08.
2023)
21
(01-09.
2023)
20
(01-10.
2023)
21
(01-04.
2023)
Населення (1990-2022рр.) 15
(2022)
26
(2022)
29
(2022)
Кількість прибулих, вибулих по районах 20
(01-11.
2022)
21
(01-12.
2022
попередні
дані)
21
(01.2023)
20
(01-02.
2023)
22
(01-03.
2023)
15
(01-12.
2022
остаточні
дані)
20
(01-05.
2023)
22
(01-06.
2023)
20
(01-07.
2023)
20
(01-08.
2023)
21
(01-09.
2023)
20
(01-10.
2023)
21
(01-04.
2023)
Міграційний рух населення за типом місцевості 15
(2022)
Міграційний рух населення за типом місцевості по районах 15
(2022)
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками 15
(2022)
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості 15
(2022)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) 15
(2022)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства 15
(2022)
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) 15
(2022)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження 15
(2022)
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Робоча сила за статтю та типом місцевості 03
(2022)
Робоча сила 30
(01-12.
2022)
30
(01-03.
2023)
29
(01-06.
2023)
29
(01-09.
2023)
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності 04
(11.2022)
01
(12.2022)
02
(01.2023)
03
(02.2023)
03
(03.2023)
01
(04.2023)
03
(05.2023)
01
(06.2023)
01
(07.2023)
02
(08.2023)
01
(09.2023)
01
(10.2023)
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 04
(11.2022)
01
(12.2022)
02
(01.2023)
03
(02.2023)
03
(03.2023)
01
(04.2023)
03
(05.2023)
01
(06.2023)
01
(07.2023)
02
(08.2023)
01
(09.2023)
01
(10.2023)
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 04
(11.2022)
01
(12.2022)
02
(01.2023)
03
(02.2023)
03
(03.2023)
01
(04.2023)
03
(05.2023)
01
(06.2023)
01
(07.2023)
02
(08.2023)
01
(09.2023)
01
(10.2023)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 04
(01-11.
2022)
01
(01-12.
2022)
02
(01.2023)
03
(01-02.
2023)
03
(01-03.
2023)
01
(01-04.
2023)
03
(01-05.
2023)
01
(01-06.
2023)
01
(01-07.
2023)
02
(01-08.
2023)
01
(01-09.
2023)
01
(01-10.
2023)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 04
(11.2022)
01
(12.2022)
02
(01.2023)
03
(02.2023)
03
(03.2023)
01
(04.2023)
03
(05.2023)
01
(06.2023)
01
(07.2023)
02
(08.2023)
01
(09.2023)
01
(10.2023)
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності 05
(09.2022)
05
(12.2022)
05
(03.2023)
05
(06.2023)
Кількість штатних працівників по районах 03
(IV
квартал
2022)
02
(I
квартал
2023)
04
(II
квартал
2023)
04
(III
квартал
2023)
Відпрацьований час штатних працівників по районах 03
(IV
квартал
2022)
02
(I
квартал
2023)
04
(II
квартал
2023)
04
(III
квартал
2023)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах 03
(IV
квартал
2022)
02
(I
квартал
2023)
04
(II
квартал
2023)
04
(III
квартал
2023)
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2002-2022рр. 06
(2022)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010-2022рр. 06
(2022)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число 01
(на
01.01.
2023)
03
(на
01.02.
2023)
04
(на
01.04.
2023)
01
(на
01.05.
2023)
04
(на
01.06.
2023)
03
(на
01.07.
2023)
03
(на
01.09.
2023)
01
(на
01.10.
2023)
01
(на
01.11.
2023)
31
(на
01.03.
2023)
31
(на
01.08.
2023)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня (2000-2023рр.) 10
(2023)
Освіта
Заклади дошкільної освіти (1995-2022рр.) 06
(2022)
Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020-2022рр.) 10
(2022)
Кількість аспірантів (1995-2022рр.) 10
(2022)
Заклади загальної середньої освіти (1995-2022рр.) 27
(2022)
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2022рр.) 27
(2022)
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств (1999-2022рр.) 05
(2022)
Структура сукупних витрат домогосподарств (1999-2022рр.) 05
(2022)
Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999-2022рр.) 05
(2022)
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2022рр.) 05
(2022)
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування 24
(2022)
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005-2022рр.) 15
(2022)
Диференціація життєвого рівня населення (2000-2022рр.) 15
(2022)
Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт (2004-2021рр.) (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 31
(2021)
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (2004-2022рр.) (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 10
(2022)
Доходи та витрати населення (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 20
(2002-
2021)
02
(2002-
2022)
Діяльність підприємств
Кількість діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 11
(2022)
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 11
(2022)
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 11
(2022)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 11
(2022)
Кількість діючих суб'єктів господарювання по районах 11
(2022)
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах 11
(2022)
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах 11
(2022)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах 11
(2022)
Кількість діючих суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва 11
(2022)
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва 11
(2022)
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва 11
(2022)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва 11
(2022)
Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 26
(2022
попередні
дані)
11
(2022
остаточні
дані)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 26
(2022
попередні
дані)
11
(2022
остаточні
дані)
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 26
(2022
попередні
дані)
11
(2022
остаточні
дані)
Витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 26
(2022
попередні
дані)
11
(2022
остаточні
дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 26
(2022
попередні
дані)
11
(2022
остаточні
дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості 26
(2022
попередні
дані)
11
(2022
остаточні
дані)
Кількість діючих підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 26
(2022
попередні
дані)
11
(2022
остаточні
дані)
Кількість діючих підприємств в розрізі територій територіальних громад з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 26
(2022
попередні
дані)
11
(2022
остаточні
дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності 22
(2022
попередні
дані)
10
(2022
остаточні
дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах 22
(2022
попередні
дані)
10
(2022
остаточні
дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 22
(2022
попередні
дані)
10
(2022
остаточні
дані)
Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності 10
(2022)
Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності 10
(2022)
Послуги
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по області 13
(IV
квартал
2022)
09
(I
квартал
2023)
08
(II
квартал
2023)
08
(III
квартал
2023)
Внутрішня торгівля
Роздрібна торгівля 24
(01-12.
2022)
23
(01.2023)
24
(01-02.
2023)
25
(01-03.
2023)
24
(01-04.
2023)
23
(01-05.
2023)
25
(01-06.
2023)
23
(01-07.
2023)
25
(01-08.
2023)
24
(01-09.
2023)
23
(01-10.
2023)
26
(01-11.
2023)
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами 29
(01-12.
2022)
16
(01-03.
2023)
18
(01-06.
2023)
18
(01-09.
2023)
Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів 29
(01-12.
2022)
16
(01-03.
2023)
18
(01-06.
2023)
18
(01-09.
2023)
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі 28
(01-12.
2022)
15
(01-03.
2023)
15
(01-06.
2023)
15
(01-09.
2023)
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2022рр.) 04
(2022)
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів 02
(01-12.
2022
попередні
дані)
02
(01-03.
2023)
01
(01-06.
2023)
01
(01-09.
2023)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 02
(01-12.
2022
попередні
дані)
02
(01-03.
2023)
01
(01-06.
2023)
01
(01-09.
2023)
Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року) 02
(01-12.
2022)
02
(01-03.
2023)
01
(01-06.
2023)
01
(01-09.
2023)
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 02
(01-12.
2022
попередні
дані)
02
(01-03.
2023)
01
(01-06.
2023)
01
(01-09.
2023)
Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2022рр.) 15
(2022
остаточні
дані)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2022рр.) 15
(2022
остаточні
дані)
Сільське, лісове та рибне господарство
Індекси сільськогосподарської продукції (2010-2022рр.) 02
(2022
остаточні
дані)
Рослинництво (1995-2022рр.) 28
(2022)
Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств 25
(2023)
Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах по районах 25
(2023)
Виробництво сільськогосподарських культур 28
(2022)
20
(на
01.07.
2023)
21
(на
01.08.
2023)
20
(на
01.09.
2023)
20
(на
01.10.
2023)
22
(на
01.11.
2023)
21
(на
01.12.
2023)
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств 28
(2022)
20
(на
01.07.
2023)
21
(на
01.08.
2023)
20
(на
01.09.
2023)
20
(на
01.10.
2023)
22
(на
01.11.
2023)
21
(на
01.12.
2023)
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах 28
(2022)
20
(на
01.07.
2023)
21
(на
01.08.
2023)
20
(на
01.09.
2023)
20
(на
01.10.
2023)
22
(на
01.11.
2023)
21
(на
01.12.
2023)
Виробництво пшениці у підприємствах по районах 28
(2022)
20
(на
01.07.
2023)
21
(на
01.08.
2023)
20
(на
01.09.
2023)
20
(на
01.10.
2023)
22
(на
01.11.
2023)
21
(на
01.12.
2023)
Виробництво ячменю у підприємствах по районах 28
(2022)
20
(на
01.07.
2023)
21
(на
01.08.
2023)
20
(на
01.09.
2023)
20
(на
01.10.
2023)
22
(на
01.11.
2023)
21
(на
01.12.
2023)
Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах 28
(2022)
20
(на
01.10.
2023)
22
(на
01.11.
2023)
21
(на
01.12.
2023)
Виробництво соняшнику у підприємствах по районах 28
(2022)
20
(на
01.10.
2023)
22
(на
01.11.
2023)
21
(на
01.12.
2023)
Виробництво ріпаку у підприємствах по районах 28
(2022)
20
(на
01.09.
2023)
20
(на
01.10.
2023)
22
(на
01.11.
2023)
21
(на
01.12.
2023)
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств 17
(на
01.01.
2023)
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах 17
(на
01.01.
2023)
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2022р. 25
(2022)
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2022р. 25
(2022)
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2022р. 25
(2022)
Кількість сільськогосподарських тварин 23
(на
01.01.
2023)
21
(на
01.02.
2023)
21
(на
01.03.
2023)
21
(на
01.04.
2023)
22
(на
01.05.
2023)
22
(на
01.06.
2023)
20
(на
01.07.
2023)
21
(на
01.08.
2023)
21
(на
01.09.
2023)
20
(на
01.10.
2023)
21
(на
01.11.
2023)
21
(на
01.12.
2023)
26
(на
01.01.
2023
остаточні
дані)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 23
(на
01.01.
2023)
21
(на
01.02.
2023)
21
(на
01.03.
2023)
21
(на
01.04.
2023)
22
(на
01.05.
2023)
22
(на
01.06.
2023)
20
(на
01.07.
2023)
21
(на
01.08.
2023)
21
(на
01.09.
2023)
20
(на
01.10.
2023)
21
(на
01.11.
2023)
21
(на
01.12.
2023)
26
(на
01.01.
2023
остаточні
дані)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах 23
(на
01.01.
2023)
21
(на
01.02.
2023)
21
(на
01.03.
2023)
21
(на
01.04.
2023)
22
(на
01.05.
2023)
22
(на
01.06.
2023)
20
(на
01.07.
2023)
21
(на
01.08.
2023)
21
(на
01.09.
2023)
20
(на
01.10.
2023)
21
(на
01.11.
2023)
21
(на
01.12.
2023)
26
(на
01.01.
2023
остаточні
дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва 23
(01-12.
2022)
21
(01.2023)
21
(01-02.
2023)
21
(01-03.
2023)
22
(01-04.
2023)
22
(01-05.
2023)
20
(01-06.
2023)
21
(01-07.
2023)
21
(01-08.
2023)
20
(01-09.
2023)
21
(01-10.
2023)
21
(01-11.
2023)
26
(2022
остаточні
дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств 23
(01-12.
2022)
21
(01.2023)
21
(01-02.
2023)
21
(01-03.
2023)
22
(01-04.
2023)
22
(01-05.
2023)
20
(01-06.
2023)
21
(01-07.
2023)
21
(01-08.
2023)
20
(01-09.
2023)
21
(01-10.
2023)
21
(01-11.
2023)
26
(2022
остаточні
дані)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах 23
(01-12.
2022)
21
(01.2023)
21
(01-02.
2023)
21
(01-03.
2023)
22
(01-04.
2023)
22
(01-05.
2023)
20
(01-06.
2023)
21
(01-07.
2023)
21
(01-08.
2023)
20
(01-09.
2023)
21
(01-10.
2023)
21
(01-11.
2023)
26
(2022
остаточні
дані)
Тваринництво (1995-2022рр.) 26
(2022)
Добування водних біоресурсів (1996-2022рр.) 20
(2022)
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 01
(2022)
25
(01-03.
2023)
24
(01-06.
2023)
24
(01-09.
2023)
Надходження молока на переробні підприємства 01
(2022)
25
(01-03.
2023)
24
(01-06.
2023)
24
(01-09.
2023)
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням 24
(на
01.01.
2023)
27
(на
01.03.
2023)
27
(на
01.04.
2023)
26
(на
01.05.
2023)
26
(на
01.06.
2023)
26
(на
01.07.
2023)
28
(на
01.08.
2023)
26
(на
01.09.
2023)
27
(на
01.10.
2023)
24
(на
01.11.
2023)
27
(на
01.12.
2023)
24
(на
01.02.
2023)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2022рр.) 02
(2022)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами 24
(01.2023)
02
(2022)
27
(01-03.
2023)
26
(01-04.
2023)
26
(01-05.
2023)
26
(01-06.
2023)
28
(01-07.
2023)
26
(01-08.
2023)
27
(01-09.
2023)
24
(01-10.
2023)
27
(01-11.
2023)
27
(01-02.
2023)
Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2022рр.) 11
(2022)
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами 11
(2022)
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами 11
(2022)
Відтворення лісів (2010-2022рр.) 18
(2022)
Загибель лісових насаджень за причинами 18
(2022)
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2022рр.) 18
(2022)
Заготівля та реалізація деревини за видами лісової продукції 18
(2022)
Енергетика
Постачання та використання енергії 23
(2022)
Використання та запаси палива 26
(2022)
Запаси палива 26
(12.2022)
27
(01.2023)
27
(02.2023)
26
(03.2023)
26
(04.2023)
27
(05.2023)
26
(06.2023)
29
(07.2023)
27
(08.2023)
26
(09.2023)
27
(10.2023)
27
(11.2023)
Використання палива 26
(12.2022)
27
(01.2023)
27
(02.2023)
26
(03.2023)
26
(04.2023)
27
(05.2023)
26
(06.2023)
29
(07.2023)
27
(08.2023)
26
(09.2023)
27
(10.2023)
27
(11.2023)
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 10
(01-11.
2022)
07
(01-12.
2022
попередні
дані)
10
(01.2023)
06
(01-02.
2023)
12
(01-03.
2023)
08
(01-04.
2023)
07
(01-05.
2023)
07
(01-06.
2023)
11
(01-07.
2023)
06
(01-08.
2023)
08
(01-09.
2023)
07
(01-10.
2023)
16
(01-12.
2022
остаточні
дані)
Індекси промислової продукції за видами діяльності 03
(01-11.
2022)
01
(2022
попередні
дані)
02
(2022
остаточні
дані)
03
(01-03.
2023)
01
(01-04.
2023)
03
(01-05.
2023)
01
(01-06.
2023)
04
(01-07.
2023)
02
(01-08.
2023)
02
(01-09.
2023)
01
(01-10.
2023)
03
(01.2023)
31
(01-02.
2023)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013-2022рр.) 02
(2022)
Виробництво промислової продукції за видами 04
(01-11.
2022)
02
(2022)
06
(01.2023)
03
(01-02.
2023)
04
(01-03.
2023)
02
(01-04.
2023)
04
(01-05.
2023)
02
(01-06.
2023)
05
(01-07.
2023)
03
(01-08.
2023)
03
(01-09.
2023)
04
(01-10.
2023)
Виробництво промислової продукції за видами (2011-2022рр.) 04
(2022)
Будівництво
Індекси будівельної продукції за видами 04
(01-11.
2022)
02
(01-12.
2022
попередні
дані)
07
(01.2023)
04
(01-02.
2023)
05
(01-03.
2023)
02
(01-04.
2023)
05
(01-05.
2023)
04
(01-06.
2023)
04
(01-07.
2023)
05
(01-08.
2023)
02
(01-09.
2023)
05
(01-10.
2023)
Індекси будівельної продукції за видами (2011-2022рр.) 06
(2022
остаточні
дані)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 04
(01-11.
2022)
02
(01-12.
2022
попередні
дані)
07
(01.2023)
04
(01-02.
2023)
05
(01-03.
2023)
02
(01-04.
2023)
05
(01-05.
2023)
04
(01-06.
2023)
04
(01-07.
2023)
05
(01-08.
2023)
02
(01-09.
2023)
05
(01-10.
2023)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2022рр.) 13
(2022
остаточні
дані)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва 04
(01-11.
2022)
02
(01-12.
2022
попередні
дані)
07
(01.2023)
04
(01-02.
2023)
05
(01-03.
2023)
02
(01-04.
2023)
05
(01-05.
2023)
04
(01-06.
2023)
04
(01-07.
2023)
05
(01-08.
2023)
02
(01-09.
2023)
05
(01-10.
2023)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2010-2022рр.) 13
(2022
остаточні
дані)
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах 28
(2022)
29
(01-03.
2023)
31
(01-06.
2023)
28
(01-09.
2023)
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами (2018-2022рр.) 16
(2022)
Загальна площа житлових і нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2022рр.) 16
(2022)
Транспорт
Вантажні перевезення 30
(01-12.
2022
попередні
дані)
02
(01.2023)
28
(01-03.
2023)
30
(01-04.
2023)
29
(01-05.
2023)
28
(01-06.
2023)
30
(01-07.
2023)
28
(01-08.
2023)
30
(01-09.
2023)
29
(01-10.
2023)
28
(01-11.
2023)
29
(01-02.
2023)
Пасажирські перевезення 30
(01-12.
2022
попередні
дані)
02
(01.2023)
28
(01-03.
2023)
30
(01-04.
2023)
29
(01-05.
2023)
28
(01-06.
2023)
30
(01-07.
2023)
28
(01-08.
2023)
30
(01-09.
2023)
29
(01-10.
2023)
28
(01-11.
2023)
29
(01-02.
2023)
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2022рр.) 22
(2022)
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2022рр.) 22
(2022)
Туризм
Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) (2018-2022рр.) 30
(2022)
Реєстр статистичних одиниць
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад 14
(на
01.04.
2023)
14
(на
01.07.
2023)
13
(на
01.10.
2023)
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад 14
(на
01.04.
2023)
14
(на
01.07.
2023)
13
(на
01.10.
2023)
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та організаційно-правовими формами господарювання 16
(на
01.01.
2023)
14
(на
01.04.
2023)
14
(на
01.07.
2023)
13
(на
01.10.
2023)
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за видами економічної діяльності 16
(на
01.01.
2023)
14
(на
01.04.
2023)
14
(на
01.07.
2023)
13
(на
01.10.
2023)
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та за видами економічної діяльності 16
(на
01.01.
2023)
14
(на
01.04.
2023)
14
(на
01.07.
2023)
13
(на
01.10.
2023)
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника 16
(на
01.01.
2023)
14
(на
01.04.
2023)
14
(на
01.07.
2023)
13
(на
01.10.
2023)
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника 16
(на
01.01.
2023)
14
(на
01.04.
2023)
14
(на
01.07.
2023)
13
(на
01.10.
2023)
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника 16
(на
01.01.
2023)
14
(на
01.04.
2023)
14
(на
01.07.
2023)
13
(на
01.10.
2023)
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника 16
(на
01.01.
2023)
14
(на
01.04.
2023)
14
(на
01.07.
2023)
13
(на
01.10.
2023)
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника 16
(на
01.01.
2023)
14
(на
01.04.
2023)
14
(на
01.07.
2023)
13
(на
01.10.
2023)
Зовнішньоекономічна діяльність
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 20
(01-11.
2022)
21
(2022)
23
(01.2023)
21
(01-02.
2023)
22
(01-03.
2023)
01
(2022
остаточні
дані)
21
(01-05.
2023)
22
(01-06.
2023)
20
(01-07.
2023)
23
(01-08.
2023)
21
(01-09.
2023)
21
(01-10.
2023)
20
(01-04.
2023)
Товарна структура зовнішньої торгівлі 20
(01-11.
2022)
21
(2022)
23
(01.2023)
21
(01-02.
2023)
22
(01-03.
2023)
01
(2022
остаточні
дані)
21
(01-05.
2023)
22
(01-06.
2023)
20
(01-07.
2023)
23
(01-08.
2023)
21
(01-09.
2023)
21
(01-10.
2023)
20
(01-04.
2023)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2022рр.) 01
(2022
остаточні
дані)
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами 21
(2022)
22
(I
квартал
2023)
22
(I
півріччя
2023)
21
(9
місяців
2023)
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами 21
(2022)
22
(I
квартал
2023)
22
(I
півріччя
2023)
21
(9
місяців
2023)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2022рр.) 01
(2022
остаточні
дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу 01
(2022
остаточні
дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами 01
(2022
остаточні
дані)
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) 13
(12.2022)
14
(01.2023)
15
(02.2023)
13
(03.2023)
15
(04.2023)
14
(05.2023)
13
(06.2023)
14
(07.2023)
13
(08.2023)
12
(09.2023)
14
(10.2023)
13
(11.2023)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) 13
(12.2022)
14
(01.2023)
15
(02.2023)
13
(03.2023)
15
(04.2023)
14
(05.2023)
13
(06.2023)
14
(07.2023)
13
(08.2023)
12
(09.2023)
14
(10.2023)
13
(11.2023)
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2022рр. (грудень до грудня попереднього року) 13
(2022)
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2022рр.) 30
(2022)
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (2010-2022рр.) 30
(2022)
Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт (2010-2022рр.) 30
(2022)
Витрати на інновації промислових підприємств за видами витрат (2007-2022рр.) 03
(2022)
Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування (2007-2022рр.) 03
(2022)
Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами (2007-2022рр.) 03
(2022)
Навколишнє середовище
Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення (1990-2022рр.) 30
(2022)
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення 30
(2022)
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах та територіях територіальних громад 30
(2022)
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) 30
(2022)
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення 30
(2022)
Утворення та поводження з відходами (1995-2022рр.) 28
(2022)
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом 29
(2022
попередні
дані)
28
(2022
остаточні
дані)
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом 29
(2022
попередні
дані)
28
(2022
остаточні
дані)
Утворення та поводження з відходами по районах та територіях територіальних громад 28
(2022
остаточні
дані)
Утворення відходів за джерелами 28
(2022
остаточні
дані)
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів 28
(2022
остаточні
дані)
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2022рр.) 01
(2022)
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2022рр.) 01
(2022)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 01
(2022)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах та територіях територіальних громад 01
(2022)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності 01
(2022)
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика
Основні показники соціально-економічного розвитку області 09
(01-11.
2022)
07
(01-12.
2022)
10
(01.2023)
07
(01-02.
2023)
10
(01-03.
2023)
08
(01-04.
2023)
07
(01-05.
2023)
07
(01-06.
2023)
08
(01-07.
2023)
06
(01-08.
2023)
07
(01-09.
2023)
07
(01-10.
2023)