Анкетні опитування користувачів статистичної інформації (архів за 2015р.)

Архів за  2023р.  2022р.  2021р.  2020р.  2019р.  2018р.  2017р.  2016р.  2015р. 


Анкетні опитування користувачів статистичної інформації заплановані у 2015 році

Тема Орієнтовний
термін проведення
Статус Результати проведення
Демографічна та соціальна статистика
Доходи та умови життя
Щодо показників наявності в домогосподарствах товарів тривалого користування липень-
серпень
Завершено Повідомлення
Культура
Щодо показників, наведених у публікації "Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України" серпень Завершено Повідомлення
Населені пункти та житло
Щодо показників зі статистики населених пунктів та житла липень Завершено Повідомлення
Щодо показників зі статистики нерухомості серпень Завершено Повідомлення
Правосуддя та злочинність
Щодо показників додержання вимог адміністративного законодавства в Україні серпень Завершено Повідомлення
Політична та інша суспільна діяльність
Щодо показників діяльності громадських організацій вересень Завершено Повідомлення
Ринок праці
Щодо показників про стан умов праці, пільг та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці липень Завершено Повідомлення
Щодо показників зі статистики праці серпень Завершено Повідомлення
Щодо показників з економічної активності населення листопад Завершено Повідомлення
Соціальний захист
Щодо показників зі статистики соціального захисту липень Завершено Повідомлення
Щодо показників соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів вересень Завершено Повідомлення
Економічна статистика
Будівництво
Щодо показників статистики будівництва серпень Завершено Повідомлення
Внутрішня торгівля
Щодо показників оптової торгівлі підприємств липень Завершено Повідомлення
Щодо показників у галузі внутрішньої торгівлі вересень Завершено Повідомлення
Діяльність підприємств
Щодо вміщення інформації до статистичного збірника "Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва Закарпатської області у 2014 році" жовтень Завершено Повідомлення
Енергетика
Щодо показників використання палива й енергії вересень Завершено Повідомлення
Інформаційне суспільство
Щодо показників, наведених у публікації "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України" вересень Завершено Повідомлення
Основні засоби
Щодо показників зі статистики основних засобів вересень Завершено Повідомлення
Промисловість
Щодо статистичних даних, наведених у збірнику "Промислове виробництво області" листопад Завершено Повідомлення
Сільське, лісове та рибне господарство
Щодо показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду, виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами серпень Завершено Повідомлення
Послуги
Щодо показників зі статистики нефінансових послуг жовтень Завершено Повідомлення
Туризм
Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування липень Завершено Повідомлення
Щодо показників туристичної діяльності та аналогічних статистичних публікаціях ТОДС вересень Завершено Повідомлення
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Щодо статистичних даних, наведених у збірнику "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності" червень Завершено Повідомлення
Щодо показників у галузі зовнішньої торгівлі вересень Завершено Повідомлення
Багатогалузева статистична інформація
Щодо використання користувачами статистичної інформації Каталогу статистичних видань на 2015р. березень Завершено Повідомлення
Щодо статистичних даних наведених у щорічнику "Ужгород 2014" жовтень Завершено Повідомлення